Print

Năng lượng

nang-luong

Là một nước đang phát triển, Việt Nam cần một lượng năng lượng rất lớn để phục vụ cho tiêu dùng và các ngành công nghiệp trong nước. Với lượng cung trong nước khá hạn chế, tất cả các loại năng lượng chính như dầu thô, khí, than đều phải nhập khẩu.