Print

Dịch vụ

Office-meeting1

 

A&A Hàng Hóa chuyên hoạt động trong lĩnh đại diện thương mại. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1)   Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường.

2)   Tìm kiếm, thẩm định và thiết lập quan hệ với đối tác.

3)   Chào mua, chào bán; hỗ trợ cho đến khi giao dịch thành công.

4)   Soạn thảo và hỗ trợ kí kết hợp đồng.

5)   Theo dõi và hỗ trợ thanh toán.

6)   Theo dõi và cung cấp thông tin về hoạt động xếp dỡ, vận tải hàng hóa.

7)   Theo dõi và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến trọng lượng, chất lượng hàng hóa, khiếu nại (nếu có).

Điểm vượt trội của A&A Hàng Hóa so với các nhà môi giới, đại điện khác là: A&A Hàng Hóa không chỉ là một đại diện xuất sắc trong việc bán hàng, mà chúng tôi còn tham gia sâu và hiệu quả vào tất cả các công đoạn của quá trình kinh doanh. Chúng tôi có một hệ thống lớn bao gồm: chiến lược, con người, cơ sở vật chất và quy trình để thực hiện các nhiệm vụ đó.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất mà các đối tác lớn hợp tác với chúng tôi là: A&A Hàng Hóa là một công ty uy tín, trung thực và đạo đức. Chúng tôi coi tôn trọng nhân quả, hành xử chính trực là những giá trị cốt lõi, niềm tin của Công ty.